NEAΑΡΘΡΑ
31 Μαρτίου 2023

Νότης Μαριάς: Ποιος αποφασίζει τελικά την επιβολή φόρων η ΑΑΔE ή το Κοινοβούλιο;

Όπως επισημάναμε από τη στήλη αυτή «ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  με την οποία έβγαλε κόκκινη κάρτα στις μεθοδεύσεις της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) για επιβολή στην Ελλάδα διπλής φορολογίας και μάλιστα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ στους Έλληνες πρώην και νυν Ευρωβουλευτές για την μηνιαία βουλευτική αποζημίωση που τους καταβάλει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (political.gr 21/3/2023, σελ.14).

Μια απόφαση την οποία εξέδωσε στις 15/3/2023 το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο λόγω της σημασίας της υπόθεσης συνεδρίασε σε μείζονα επταμελή σύνθεση μετά από αίτηση ακυρώσεως την οποία άσκησα τον Νοέμβριο του 2022.

Η απόφαση όμως του ΣτΕ είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αυτό το οποίο διαμηνύει είναι ότι μόνο με την ψήφιση τυπικού νόμου από την ίδια τη Βουλή είναι νόμιμη η επιβολή οποιουδήποτε φόρου. Έτσι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται από την φορολογική Διοίκηση χωρίς την ψήφιση νόμου, και εν προκειμένω φόροι που επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ και μάλιστα με Εγκύκλιο (η οποία δεν πήρε καν ΦΕΚ) δεν είναι νόμιμοι  και για τον λόγο αυτόν η σχετική Πράξη της ΑΑΔΕ είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα.

Η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ εδράζεται στο ίδιο το Σύνταγμα και μάλιστα στο άρθρο 78  παρ. 1 το οποίο καθορίζει ρητά ότι «κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος».

Πρόκειται για την πεμπτουσία του φορολογικού συστήματος όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως σε σχέση με τις δυτικές δημοκρατίες. Οι ρίζες του πάνε αρκετά πίσω στο 1689 όταν με την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων (Bill of Rights) μετά την ένδοξη επανάσταση στην Αγγλία περιορίστηκε το αυθαίρετο δικαίωμα του Βασιλιά να επιβάλλει φόρους καθώς οι πολίτες είχαν πλέον το δικαίωμα να μην πληρώνουν φόρους που επιβάλλονταν χωρίς την έγκριση της Βουλής. Στη συνέχεια  το δικαίωμα αυτό εκφράστηκε με το γνωστό σύνθημα της Αμερικανικής Επανάστασης “no taxation without representation” (καμία φορολόγηση  χωρίς αντιπροσώπευση)

Αντί λοιπόν τα διάφορα δημοσιεύματα να επιβραβεύσουν το ίδιο το ΣτΕ για την δίκαιη απόφασή του να βγάλει κόκκινη κάρτα στην ΑΑΔΕ η οποία ως ανεξάρτητη  φορολογική αρχή επιχείρησε (με Εγκύκλιο που δεν είχε πάρει καν ΦΕΚ) να επιβάλλει διπλή φορολογία και μάλιστα χωρίς καν να υπάρχει σχετικός νόμος, τελικά δέχεται πυρά  γιατί δήθεν αποφάσισε την φορολογική ασυλία των ευρωβουλευτών!!!

Και όλα αυτά σε μια χώρα στην οποία ο Ελληνικός λαός στενάζει από την υπερφορολόγηση η οποία πολλές φορές στηρίζεται σε διαχρονικές αυθαίρετες νομοτεχνικές πρακτικές της ίδιας της Ελληνικής φορολογικής αρχής.  Και με την ΑΑΔΕ άλλωστε να είναι το γνήσιον τέκνο της τρόικας μιας και επιβλήθηκε από τα μνημόνια η ίδρυσή της και η ανεξαρτησία της ακόμη και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισήμανα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ΣτΕ όπου παραστάθηκα αυτοπροσώπως λόγω της ιδιότητός μου ως δικηγόρος  οι Ευρωβουλευτές για την μηνιαία βουλευτική αποζημίωση την οποία λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φορολογούνται από την ΕΕ κάθε μήνα στην πηγή με φορολογικό συντελεστή περίπου 25%.

Η επισήμανση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη που όμως εντελώς τυχαία αποσιωπήθηκε επιμελώς από τα διάφορα επικριτικά για την ίδια την απόφαση του ΣτΕ  δημοσιεύματα.

Και αυτό γιατί ο φόρος αυτός αποτελεί έσοδο του προϋπολογισμού της ΕΕ και τελικά καταλήγει στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών μέσω των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων που λαμβάνει κάθε έτος η χώρα μας, η οποία χαρακτηρίζεται «καθαρή λήπτρια χώρα» εν αντιθέσει με άλλες χώρες όπως πχ η Ολλανδία η οποία χαρακτηρίζεται «καθαρή δότρια χώρα».

Αυτό άλλωστε έχει διακηρύξει πανηγυρικά το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών στις 15/7/2013 με δελτίο τύπου στο οποίο επισήμανε ότι «το ποσό του ευρωπαϊκού φόρου αποδίδεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ επ΄ ωφελεία των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας».

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές λοιπόν φορολογούνται κανονικά για την βουλευτική αποζημίωση που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και όχι βέβαια από το Ελληνικό κράτος) και ο ευρωπαϊκός φόρος που πληρώνουν καταλήγει τελικά στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών ως έσοδο το οποίο μάλιστα καταγράφεται και ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού με τον τίτλο «Απολήψεις από ΕΕ».

Για τα επίμαχα έτη 2016-2019 σύμφωνα με τις εκθέσεις του κρατικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ετών τα καθαρά έσοδα της Ελλάδας από την ΕΕ τα οποία εμφανίζονται υπό τον τίτλο Ταμειακό αποτέλεσμα ήταν 4.377 δις ευρώ για το 2016,  για το 2017 ήταν 2.561 δις ευρώ, για το 2018 ήταν 2.587 δις ευρώ και για το 2019 ήταν 2.484 δις ευρώ.

Επομένως δεν μπορεί η ίδια φορολογική δικαιοδοσία εν προκειμένω η Ελλάδα και δη μέσω της ΑΑΔΕ να φορολογήσει το ίδιο εισόδημα δύο φορές γιατί αυτό συνιστά καραμπινάτη διπλή φορολόγηση η οποία όχι μόνο αντίκειται στην κοινή λογική και την ίδια τη φορολογική δικαιοσύνη αλλά απαγορεύεται ρητά και από την ίδια την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το καθεστώς της ευρωβουλευτικής αποζημίωσης.

Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των Ευρωβουλευτών δηλώνεται κανονικά στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις ως εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης από διεθνείς οργανισμούς και αντιμετωπίζεται φορολογικά σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στα δε οικεία εκκαθαριστικά σημειώματα το ετήσιο ποσό της ευρωβουλευτικής αποζημίωσης εμφανίζεται  στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με την ουσία αλλά και τη σημασία της απόφασης του ΣτΕ  η οποία απ΄ ότι είδα δέχθηκε έντονη κριτική χωρίς ίσως να έχει γίνει αντιληπτό ότι με την απόφαση του ΣτΕ επί της αρχής έκλεισε ο δρόμος για τη φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών από την ΑΑΔΕ με Εγκυκλίους και χωρίς καν την ψήφιση σχετικού φορολογικού νόμου από την Βουλή.

A NEA
 
Τούρκος έγινε ο Ερντογάν μετά το Ψήφισμα-ράπισμα που υιοθέτησε η Ολομέλεια...
 
«Η Άγκυρα ρυμουλκεί την Αθήνα σε έναν διάλογο άνευ όρων», δήλωσε στην...
 
Συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 στο οποίο το...
 
Ολοκληρώθηκε τελικά χωρίς απόφαση για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό η διήμερη Σύνοδος του...
 
«Πατάει γκάζι» και μάλιστα μεσούσης της προεκλογικής περιόδου η Ελληνοπολωνική  συνεργασία...
 
Την Πέμπτη 1ης Ιουνίου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των Πανελληνίων Εξετάσεων...
 
Πριν προλάβουν καλά-καλά να βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης...
 
Το εναρκτήριο λάκτισμα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου δόθηκε και...
 
Μετά βαΐων και κλάδων μεσούσης της προεκλογικής περιόδου στην Τουρκία ο...
 
Έντονες αμερικανικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει  οι δηλώσεις του Μακρόν σε σχέση...
 
Οι συγκρούσεις στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό καταδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκοί...
 
Όπως επισημάναμε από τη στήλη αυτή «ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις προκάλεσε η...
 
Η εκατόμβη νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άνοιξε πλέον τον...
 
Η εκατόμβη νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άνοιξε πλέον τον...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 22/1/2023 για Εκλογές,...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Με τον Υφυπουργό της Πολωνίας  Arkadius Mularczyk συναντήθηκε χθες Τετάρτη 15/2/2023...
 
Και νέα σημαντική πρωτοβουλία από την Πολωνία για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις....
 
Η «οικονομική απόβαση» της Ιταλίας στη Λιβύη στις 28 Ιανουαρίου 2023...
 
Με τις υποκλοπές να βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εντός...
 
Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναμφίβολα αποτελεί ένα...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel 1/1/2023 για τη δράση...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Ο Ερντογάν πάει ξανά Ταμείο μετά την πανηγυρική έγκριση του Προϋπολογισμού...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 18/12/2022 για τη...
 
Mπαράζ κινητοποιήσεων αναμένεται τις επόμενες ημέρες ενόψει της αύξησης των ασφαλιστικών...
 
Ολοκληρώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η διήμερη σύνοδος κορυφής των ηγετών...
 
Σκληρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε Μακρόν και Μελόνι για το μεταναστευτικό...
 
Εγκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων το Ψήφισμα του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 9/10/2022 για ενεργειακό...
 
  Η νέα οικονομική απόβαση της Τουρκίας στη Λιβύη στις 3...
 
83 χρόνια μετά την εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία την 1η...
 
Σε άρθρο μας την προηγούμενη εβδομάδα διατυπώσαμε 12 συγκεκριμένες προτάσεις για...
 
Εντείνονται καθημερινά οι απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας που συνοδεύονται...
 
Συμπληρώνονται σήμερα 18 Ιουνίου 2022, ογδόντα ένα ολόκληρα χρόνια από την...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 5/6/22 για τις...
 
Οι απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν με αφορμή την παρουσία του στην στρατιωτική...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δύο διαδικτυακές ομιλίες θα κάνει σήμερα Τετάρτη 8/6/2022 και...
 
Εντείνεται η κόντρα με την Άγκυρα για την μη αποστρατικοποίηση νησιών...
 
Αθήνα, 27/5/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νότης Μαριάς: Oμιλία στη Θεσσαλονίκη για τα...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 22/5/22 για: 1)...
 
Η ακρίβεια η οποία πλήττει την ελληνική κοινωνία έχει χτυπήσει κόκκινο....
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 17/4/22 για: 1)...
 
«Για την επόμενη διετία σίγουρα είναι λογικό να αυξήσουμε την παραγωγή...
 
Το γνωστό ρητό «Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε...
 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» ήταν το σύνθημα που ακουγόταν...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ιστορική συνάντηση Νίξον-Μάο και την διπλωματία...
 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα πέραν των άλλων και...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 27/2/22 για: 1)...
 
Συνέντευξή μου στο Militaire για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις...
 
Το μήνυμα των Πορτογαλικών εκλογών φαίνεται ότι απασχολεί πλέον έντονα τα...
 
Η κορύφωση της Ουκρανικής κρίσης οδηγεί πλέον τον Πούτιν στην αγκαλιά...
 
https://www.youtube.com/watch?v=OHoYxlDVaPo Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Ο τεράστιος σάλος που ξεσήκωσε η Έκθεση Λίτρα-Τσιόδρα για τις αβελτηρίες...
 
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Πατρίδας μας  η δραματική...
 
Σε  δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφερόμενος σε πιθανή εγκατάσταση αμερικανικών...
 
Το ζήτημα των δωρεάν δικαιωμάτων CO2 για την ΔΕΗ αποτελεί πλέον...
 
Όπως έχουμε τονίσει από τις στήλες αυτές η ολοκλήρωση της αποχώρησης...
 
Μίκη καλό σου ταξίδι, Η μουσική σου και οι αγώνες σου...
 
Η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και οι χιλιάδες πρόσφυγες που...
 
Η ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν την...
 
Συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από το διάγγελμα Παπανδρέου από το Καστελόριζο που...
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ    Αγαπητοί Συναγωνιστές και...
 
Την ώρα που κορυφώνεται παγκοσμίως το δεύτερο κύμα κορονοϊού με χιλιάδες...
 
Όπως αποκαλύψαμε σε σχετικό μας άρθρο η κυβέρνηση υπερψήφισε στο Λουξεμβούργο...
 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης Δεκεμβρίου όταν Ελλάδα και Κύπρος ζήτησαν...
 
«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί,...
 
H προκλητική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καλύψει πλήρως τον Ερντογάν...
 
https://www.youtube.com/watch?v=kq7zI3rB4dw Παρέμβαση του Προέδρου του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ- Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Καθηγητή πρώην...
 
Καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας θερίζει με χιλιάδες θανάτους, κυβερνήσεις...
 
Τα άτομα με αναπηρία παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, με υγεία,...
 
Η έκδοση των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα ομολογουμένως παρουσιάζει  τεράστιο πολιτικό...
 
Η εκλογή Μπάιντεν αναμφίβολα ανακάτεψε την τράπουλα στη διεθνή πολιτική σκακιέρα....
 
Το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί με...
 
Η  Ελλάδα  οδηγείται σε μια οιονεί φινλανδοποίηση και μετατρέπεται σε πολιτικό παρακολούθημα...
 
Να υπογράψει άμεσα με τη Γαλλία «αμυντικό σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής...
 
«“Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.” Με αυτή τη φράση αποδόθηκε η...
 
https://sputniknews.gr/politiki/202010268657220-marias-exairetika-simantiki-i-episkepsi-lavrof-stin-athina-/...
 
Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η επικείμενη επίσκεψη-μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής...
 
Νότης Μαριάς: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Μνημονιακός Δούρειος Ίππος του Βορρά Στην...
 
Νότης Μαριάς: Καστελόριζο γιοκ για τον Ερντογάν Στην Πέμπτη Διαδικτυακή Εκπομπή...
 
Νότης Μαριάς: Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης βορά στις χώρες του...
 
Νότης Μαριάς: Πέμπτη Διαδικτυακή Εκπομπή 27/7/2020...
 
Νότης Μαριάς: Έτσι τα πήρε χοντρά ο Ερντογάν από την ΕΕ...
 
Αθήνα, 27/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΡΘΡΟ Μνημονιακός Δούρειος Ίππος του Βορρά το Ταμείο...
 
Νότης Μαριάς στο Sputnik: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας και όχι μυστικές...
 
Νότης Μαριάς: Τέταρτη Διαδικτυακή Εκπομπή Best off 20/7/2020...
 
Νότης Μαριάς: «Μολών λαβέ» η απάντησή μας στον Ερντογάν Συνέντευξη του...
 
Νότης Μαριάς: Δούρειος Ίππος για νέα μνημονιακά μέτρα το Ταμείο Ανάκαμψης...
 
Αθήνα, 22/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νότης Μαριάς: Μνημονιακός Δούρειος Ίππος του Βορρά...
 
Νότης Μαριάς: Τέταρτη Διαδικτυακή Εκπομπή 20 07 2020...
 
Νότης Μαριάς: Εδώ και τώρα μέτρα κατά της Τουρκίας για την...
 
Αθήνα, 20/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΡΘΡΟ Επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για τη...
 
Νότης Μαριάς: Να κλείσει το Τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή Συνέντευξη του...
 
Νότης Μαριάς: Τρίτη Διαδικτυακή Εκπομπή Best off 13 7 2020...
 
Νότης Μαριάς: Κυρώσεις κατά της Άγκυρας για την μετατροπή της Αγιά...
 
Αθήνα, 17/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ Νότης Μαριάς: Άργησε η κυβέρνηση να επιβάλει...
 
Νότης Μαριάς: Κάτω τα χέρια απο την Αγιά Σοφιά Συνέντευξη του...
 
Ο Νότης Μαριάς για Αγιά Σοφιά και Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο Συνέντευξη...
 
Αθήνα, 16/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ Νότης Μαριάς: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας και...
 
Νότης Μαριάς: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας και όχι μυστική διπλωματία Συνέντευξη...
 
Ο Νότης Μαριάς για Εθνικά θέματα και Οικονομία Συνέντευξη του Προέδρου...
 
Αθήνα, 15/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΡΘΡΟ Πλήρης δικαίωση των θέσεων του Κινήματός μας...
 
Νότης Μαριάς: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την Αγία Σοφιά Συνέντευξη...
 
Νότης Μαριάς: Τρίτη Διαδικτυακή Εκπομπή 13 07 2020...
 
Νότης Μαριάς: Όχι στην βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς Συνέντευξη του Προέδρου...