NEAΑΡΘΡΑ
26 Οκτωβρίου 2023

Νότης Μαριάς: Ευρωβουλή – «Λεφτά υπάρχουν» και μάλιστα 50 δισ. ευρώ αλλά μόνο για την Ουκρανία

Τελικά λεφτά υπάρχουν αλλά μόνο για την Ουκρανία και όχι για τους ευρωπαϊκούς λαούς που υποφέρουν από την ακρίβεια  και την υπερχρέωση. Έτσι την ώρα που το  Eurogroup καλεί τους πολίτες της Ευρώπης  να σφίξουν το ζωνάρι μιας και απαιτεί από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωζώνης να κόψουν κάθε οριζόντια στήριξη στα λαϊκά εισοδήματα, η ευρωπαϊκή ελίτ είναι πρόθυμη να βγει στις αγορές και να δανειστεί 50 δισ. ευρώ προκειμένου να τα ρίξει στη «μαύρη τρύπα» της Ουκρανίας.

Όπως μάλιστα επισήμανε στα τέλη Ιουνίου 2023  σε σχετικό έγγραφό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) το νέο αυτό ευρωπαϊκό οικονομικό πακέτο ύψους 50 δισ. ευρώ έρχεται να προστεθεί στα 70 δισ. ευρώ  τα οποία η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρείχαν από κοινού στην Ουκρανία  έως τον Μάιο του 2023.  Αναλύοντας το κονδύλι  των 70 δισ. ευρώ η Κομισιόν παρατηρεί ότι «το ποσό αυτό περιλαμβάνει 38 δισ. ευρώ σε χρηματοδότηση, δημοσιονομική στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια, 15 δισ. ευρώ σε στρατιωτική στήριξη, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη και 17 δισ. ευρώ που διατίθενται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο» (COM (2023)0338 final).

Τελικά το παραπάνω ποσό των 70 δισ. ευρώ μέσα σε ελάχιστους μήνες ξεπέρασε τα 80 δισ. ευρώ, όπως αποκάλυψε  κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16/10/2023 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γιοχάνες Χαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να τονιστεί εν προκειμένω ότι το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW) ανεβάζει την ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία στα 156 δισ. ευρώ  (www.ertnews.gr 8/9/2023).

Όμως η ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία δεν περιορίζεται στις παραπάνω δράσεις αλλά εκτείνεται και στο πεδίο του εμπορίου καθώς κατά την Κομισιόν «η ΕΕ έχει καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) και έχει συμπεριλάβει την Ουκρανία στο πρόγραμμα της ΕΕ για την ενιαία αγορά με σκοπό τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών της».

Βέβαια τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας είναι δυσθεώρητα καθώς σύμφωνα με εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας την οποία προετοίμασε τον Μάρτιο του 2023 από κοινού με την ουκρανική κυβέρνηση, την Κομισιόν και τον ΟΗΕ  «οι εκτιμώμενες συνολικές ανάγκες ανασυγκρότησης της Ουκρανίας κατά τα επόμενα 10 έτη ανέρχονται σε 384 δισ. ευρώ και σε 142 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027».

Επιπλέον «μόνο για το 2023, οι άμεσες ανάγκες ταχείας ανάκαμψης ανήλθαν σε 13 δισ. ευρώ». Για τον λόγο αυτόν άλλωστε τον Μάρτιο του 2023 το Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ενέκρινε νέα διευρυμένη συμφωνία που καλύπτει την περίοδο 2023-2027 στο πλαίσιο της διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους περίπου 14,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν όλα τα παραπάνω δεν επαρκούν και για τον λόγο αυτόν πρότεινε τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού, ενός νέου μέσου στο οποίο μάλιστα δόθηκε ο εξαιρετικά εύγλωττος τίτλος  «Διευκόλυνση». Στην ουσία πρόκειται για ένα ειδικό Ταμείο Ανάκαμψης για την Ουκρανία. Έτσι προωθήθηκε πλέον για ψήφιση ειδικός Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την σύσταση «Διευκόλυνσης» για την Ουκρανία (Ουκρανική Διευκόλυνση).

Σύμφωνα με την παράγραφο 45 του Προοιμίου του Κανονισμού για την «Ουκρανική Διευκόλυνση» η στήριξη της Ένωσης θα οργανωθεί σε τρεις πυλώνες, εκ των οποίων ο πρώτος θα αφορά τη «χρηματοδοτική στήριξη προς το ουκρανικό κράτος για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, καθώς και για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας της χώρας», ο δεύτερος πυλώνας θα αφορά το «επενδυτικό πλαίσιο για την Ουκρανία με σκοπό την κινητοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση» και ο τρίτος πυλώνας θα έχει σχέση με την ενταξιακή βοήθεια.

Η παραπάνω Πρόταση Κανονισμού για την «Ουκρανική Διευκόλυνση» αφού τροποποιήθηκε σε αρκετά της σημεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τελικά με ψήφους 512 υπέρ  45  κατά και 63 αποχές εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από την Ολομέλεια του Σώματος στο Στρασβούργο την Τρίτη 17/10/2023.

Στο πλαίσιο αυτό ο Κανονισμός για την «Ουκρανική Διευκόλυνση» προβλέπει χρηματοδότηση 50 δισ. ευρώ. Το παραπάνω ποσό των  50 δισ. ευρώ χορηγείται από την ΕΕ είτε υπό μορφή «μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης», δηλαδή στην ουσία υπό μορφή επιχορήγησης, είτε υπό μορφή δανείου 35ετούς διάρκειας. Το δάνειο μάλιστα χορηγείται από την ΕΕ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους  καθώς το κόστος δανεισμού της Ουκρανίας επιδοτείται από την ίδια την «Ουκρανική Διευκόλυνση» τουλάχιστον μέχρι το 2027 με δυνατότητα κάθε φορά ετήσιας επέκτασης της επιδότησης δανεισμού μετά από σχετική αίτηση της Ουκρανίας!!!

Από την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα σχετικά έγγραφα της Ευρωβουλής αλλά και την παραπάνω ομιλία του Γιοχάνες Χαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το ποσό των 50 δισ. ευρώ, 33 δισ. ευρώ  θα χορηγηθούν υπό τη μορφή δανείου και 17 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιχορηγήσεων.

Μετά την έγκριση του Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ όπου τα κράτη μέλη καλούνται να διαμορφώσουν κοινή θέση προκειμένου να συνεχιστεί η νομοθετική διαδικασία.

Όμως καθώς η Ευρωβουλή συνειδητοποιεί ότι το βαρέλι για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας δεν έχει πάτο, στην νέα παράγραφο 46α του Προοιμίου του Κανονισμού για την «Ουκρανική Διευκόλυνση», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι «η Ρωσία και οι σύμμαχοί της πρέπει να πληρώσουν για τη ζημία που προκλήθηκε στην Ουκρανία». Ως εκ τούτου απαιτεί πλέον «τη δήμευση ρωσικών δημόσιων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας».

Αυτό θα πει «να κάνεις μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα».

Πάντως οι Ρώσοι ολιγάρχες καλού-κακού έχουν ήδη επαναπατρίσει στη Ρωσία πάνω από 50 δισ. ευρώ  (www.naftemporiki.gr 14/9/2023).

A NEA
 
 Η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι...
 
Άλλη μια σημαντική ευκαιρία χάθηκε για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων...
 
Συνέντευξη του Προέδρου του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», πρώην...
 
Διοργανώθηκε μετά βαΐων και κλάδων στις Βρυξέλλες το διήμερο 25 και...
 
Να «μαζέψει τα ασυμμάζευτα» επιχειρεί πλέον ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας...
 
Τούρκος έγινε ο Ερντογάν μετά το Ψήφισμα-ράπισμα που υιοθέτησε η Ολομέλεια...
 
«Η Άγκυρα ρυμουλκεί την Αθήνα σε έναν διάλογο άνευ όρων», δήλωσε στην...
 
Για αποτυχημένο κράτος στην Ελλάδα του μνημονίου μίλησε ο Πρόεδρος του...
 
Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές κυρίως στη Δαδιά και στην Πάρνηθα καθώς...
 
Συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 στο οποίο το...
 
Το ναυάγιο στην Πύλο και η εκατόμβη νεκρών, ανάμεσα τους πολλές...
 
«Πατάει γκάζι» και μάλιστα μεσούσης της προεκλογικής περιόδου η Ελληνοπολωνική  συνεργασία...
 
Την Πέμπτη 1ης Ιουνίου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των Πανελληνίων Εξετάσεων...
 
Πριν προλάβουν καλά-καλά να βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης...
 
 «Κυριακή κοντή γιορτή» φαντάζονται πολλοί συμπολίτες μας καθώς προσέρχονται στις κάλπες...
 
Έντονες αμερικανικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει  οι δηλώσεις του Μακρόν σε σχέση...
 
Οι συγκρούσεις στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό καταδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκοί...
 
Όπως επισημάναμε από τη στήλη αυτή «ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις προκάλεσε η...
 
Η εκατόμβη νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άνοιξε πλέον τον...
 
Η εκατόμβη νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άνοιξε πλέον τον...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 22/1/2023 για Εκλογές,...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Με τον Υφυπουργό της Πολωνίας  Arkadius Mularczyk συναντήθηκε χθες Τετάρτη 15/2/2023...
 
Και νέα σημαντική πρωτοβουλία από την Πολωνία για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις....
 
Η «οικονομική απόβαση» της Ιταλίας στη Λιβύη στις 28 Ιανουαρίου 2023...
 
Με τις υποκλοπές να βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εντός...
 
Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναμφίβολα αποτελεί ένα...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel 1/1/2023 για τη δράση...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Ο Ερντογάν πάει ξανά Ταμείο μετά την πανηγυρική έγκριση του Προϋπολογισμού...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 4/12/2022 για: 1)...
 
Mπαράζ κινητοποιήσεων αναμένεται τις επόμενες ημέρες ενόψει της αύξησης των ασφαλιστικών...
 
Ολοκληρώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η διήμερη σύνοδος κορυφής των ηγετών...
 
Σκληρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε Μακρόν και Μελόνι για το μεταναστευτικό...
 
Εγκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων το Ψήφισμα του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 9/10/2022 για ενεργειακό...
 
Η προκλητική ομιλία του Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 11/09/2022 για τα...
 
Τα θετικά σχόλια του δυτικού τύπου για την επίσκεψη του Ερντογάν...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 7/08/2022 για τα...
 
Εντείνονται καθημερινά οι απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας που συνοδεύονται...
 
Συμπληρώνονται σήμερα 18 Ιουνίου 2022, ογδόντα ένα ολόκληρα χρόνια από την...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 5/6/22 για τις...
 
Οι απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν με αφορμή την παρουσία του στην στρατιωτική...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δύο διαδικτυακές ομιλίες θα κάνει σήμερα Τετάρτη 8/6/2022 και...
 
Εντείνεται η κόντρα με την Άγκυρα για την μη αποστρατικοποίηση νησιών...
 
Αθήνα, 27/5/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νότης Μαριάς: Oμιλία στη Θεσσαλονίκη για τα...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 22/5/22 για: 1)...
 
Αθήνα, 24/5/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νότης Μαριάς: Oμιλία στην Αθήνα για τα...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Καθώς η Τουρκία εντείνει τις απειλές της κατά της Πατρίδας μας...
 
Η ακρίβεια η οποία πλήττει την ελληνική κοινωνία έχει χτυπήσει κόκκινο....
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 17/4/22 για: 1)...
 
«Για την επόμενη διετία σίγουρα είναι λογικό να αυξήσουμε την παραγωγή...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Το γνωστό ρητό «Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε...
 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» ήταν το σύνθημα που ακουγόταν...
 
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην Ευρωβουλευτή και...
 
Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ιστορική συνάντηση Νίξον-Μάο και την διπλωματία...
 
Συνέντευξή μου στο Militaire για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις...
 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα πέραν των άλλων και...
 
Εκπομπή του Νότη Μαριά στο Kontra Channel στις 20/2/22 για: 1)...
 
Το μήνυμα των Πορτογαλικών εκλογών φαίνεται ότι απασχολεί πλέον έντονα τα...
 
Η κορύφωση της Ουκρανικής κρίσης οδηγεί πλέον τον Πούτιν στην αγκαλιά...
 
Η ζωή πολλές φορές παίζει τα δικά της παιχνίδια. Το μεσημέρι...
 
Ο τεράστιος σάλος που ξεσήκωσε η Έκθεση Λίτρα-Τσιόδρα για τις αβελτηρίες...
 
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Πατρίδας μας  η δραματική...
 
Το πρωί της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου ο Μίκης Θεοδωράκης, ο τραγουδοποιός...
 
Μίκη καλό σου ταξίδι, Η μουσική σου και οι αγώνες σου...
 
Η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και οι χιλιάδες πρόσφυγες που...
 
15 δις ευρώ στον Ερντογάν μόνο από Προενταξιακή Βοήθεια και μόχλευση...
 
Παραμονές του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου ο...
 
Μετά την Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για αύξηση του ορίου...
 
Η απόφαση του Πάμπλο Ιγκλέσιας να αποχωρήσει από την ηγεσία των...
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ    Αγαπητοί Συναγωνιστές και...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού τουρισμού Χάρη...
 
Ιδού το χοντρό οικονομικό πακέτο της Γερμανικής Ευρώπης στην  Τουρκία από...
 
Μεγάλη η «μπάζα» των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα Σκόπια μέχρι στιγμής...
 
Και όμως οι πολυεθνικές του κορονοεμβολίου συνεχίζουν να απαιτούν νομική ασυλία...
 
Την ώρα που κορυφώνεται παγκοσμίως το δεύτερο κύμα κορονοϊού με χιλιάδες...
 
Όπως αποκαλύψαμε σε σχετικό μας άρθρο η κυβέρνηση υπερψήφισε στο Λουξεμβούργο...
 
Σε προγενέστερο άρθρο μας είχαμε αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο...
 
«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί,...
 
H προκλητική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καλύψει πλήρως τον Ερντογάν...
 
https://www.youtube.com/watch?v=kq7zI3rB4dw Παρέμβαση του Προέδρου του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ- Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Καθηγητή πρώην...
 
Καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας θερίζει με χιλιάδες θανάτους, κυβερνήσεις...
 
Η εκλογή Μπάιντεν αναμφίβολα ανακάτεψε την τράπουλα στη διεθνή πολιτική σκακιέρα....
 
Σε έναν νέο γύρο κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας που θα μπορούσε...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Σαράντα επτά  χρόνια πριν, τον Νοέμβρη του 1973, η...
 
Το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί με...
 
Η  Ελλάδα  οδηγείται σε μια οιονεί φινλανδοποίηση και μετατρέπεται σε πολιτικό παρακολούθημα...
 
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο συνεδρίασε δια ζώσης στις...
 
Η πρόσφατη έλευση Ζάεφ στην Αθήνα και οι ευχαριστίες του προς...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ Τον Ερντογάν και τις χώρες του Βίζεγκραντ στηλίτευσε για...
 
Νότης Μαριάς: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Μνημονιακός Δούρειος Ίππος του Βορρά Στην...
 
Νότης Μαριάς: Καστελόριζο γιοκ για τον Ερντογάν Στην Πέμπτη Διαδικτυακή Εκπομπή...
 
Νότης Μαριάς: Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης βορά στις χώρες του...
 
Νότης Μαριάς: Πέμπτη Διαδικτυακή Εκπομπή 27/7/2020...
 
Νότης Μαριάς: Έτσι τα πήρε χοντρά ο Ερντογάν από την ΕΕ...
 
Αθήνα, 27/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΡΘΡΟ Μνημονιακός Δούρειος Ίππος του Βορρά το Ταμείο...
 
Νότης Μαριάς στο Sputnik: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας και όχι μυστικές...
 
Νότης Μαριάς: Τέταρτη Διαδικτυακή Εκπομπή Best off 20/7/2020...
 
Νότης Μαριάς: Δούρειος Ίππος για νέα μνημονιακά μέτρα το Ταμείο Ανάκαμψης...
 
Αθήνα, 22/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νότης Μαριάς: Μνημονιακός Δούρειος Ίππος του Βορρά...
 
Νότης Μαριάς: Τέταρτη Διαδικτυακή Εκπομπή 20 07 2020...
 
Νότης Μαριάς: Εδώ και τώρα μέτρα κατά της Τουρκίας για την...
 
Αθήνα, 20/7/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΡΘΡΟ Επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για τη...